دانلود کتاب سوشیانس موعود مزدیسنا اثر ابراهیم پورداوود

 

 دانشمند انگلیسی مولتون مینویسد که کلیه در گاتها از سوشیوسها خود زرتشت و حامیان وی و کسانیکه دین مزدیسنا را تقویت کرده و خواهند کرد مقصود می باشد .
مندرجات سایر قسمتهای اوستا را که یا یک طرز شاعرانه بیان شده است ئو قسم تعبیر و تفسیر کرده اند دسته ای می پندارند که سوشیوسها در جزوات اوستا بعینه مثل سوشیوستهای گاتها میباشند که نو به نو در زنده و خرم نمودن دین همت خواهند گمشات دسته دیگری آن مندرجات را به معنی طاهری گرفته میگوید بهمان طوری که در جزوات اوستا مدکور است نجات دهندگانی ظهور خواهن نمود.

 از تاریخ ظهور عیسی تا کنون چندین نفر مدعی گشته خود را سوشیوس مزدیسنا خوانده اند.
بطور عموم میتوان گفت که مردم از مقدرجات کتب مذهبی مزدیسنا راجع بموعود اطلاعی ندارند همین جهل و عدم اطلاع سبب شد که برخی معتقد به این و آن گردیدند از مندرجات این رساله که از اوستا و کتب پهلوی استخراج شده است بخوبی میتوان دریافت که موعود زذتشتی چگونه باید باشد.

 

 

برای خرید کتاب سوشیانس موعود مزدیسنا اثر ابراهیم پورداوود نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان کتاب سوشیانس موعود مزدیسنا به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب سوشیانس موعود مزدیسنا