دانلود کتاب آیینه سکندری اثر میرزا آقا خان کرمانی

 در سال هزار و سیصد و هفت هجری که حقیر کتابی در ادبیات فارسی موسوم به آیین سخنوری ساخته و پرداخته بودم و بر یکی از بزرگان عرضه نمودم پس از تمجید و تحسین بسیار فرمودند بسیار خوب ولی ما امروز مهم تر و لازم تر از لیتراتور چیز دیگری لازم داریم و آن هیستوار یعنی تاریخ است.
اما نه تاریخی که در مشرق معمول و متداول است بطوریکه خوانندگان را مقصودی از آن جز اسماع قصه و افسانه و مجرد گذرانیدن وقت و نویسنده را نیز منظوری غیر از ریشخند و خوشامد گویی و بیهوده سرایی نمیباشد.
بلکه تاریخی حقیقی که مشتمل بر وقایع جوهری و امور نفس الامری بود تا سائق غیرت و محرک ترقی و موجب تربیت ملت بتواند شد و خواننده بمطالعه صفحات ان خود را از عالم غفلت و عرصه بیخبران بالاتر بیاورد .
لاجرم طرح نوشتن و تالیف این کتاب ریختم پس از ترتیب اوراق چند پاره عوائق و موانعم پیش امد و تا سال گذشته فرصتی از برای اتمام این کتاب اختلاس کردن نتوانستم و بواسطه تراکم اشغال فراغت و جمعیت مطلوبم حاصل نشد.
سال گذشته جزم عزم بر اتمام آن کردم و کمر همت بر میان بسم و از پای نشستنم تا اینکه مجموع این فقرات را از کتب متفرقه جمع اورده در صورت اختصار برشته تحریر کشیدم.
اینک جلد محتوی بر احوال قرون اوبی سمت اتمام پذیرفت

 

برای خرید کتاب آیینه سکندری اثر میرزا آقا خان کرمانی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب آیینه سکندری