دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان : فرزانگان زرتشتی اثر رشید شهمردان

 

 چند نمونه آثار ادبی زرتشتیان در سده دهم و یازدهم هجری که بدست ما رسیده ثبوت قدرت قلمی و احاطه علمی بزرگان آن دوره ماست.
رویهمرفته بین گروه زرتشتی تا قبل از قرن 13 هجری نویسندگان و صاحبدلان و حکمای بزرگ وجود داشته که در زبانهای فارسی.تازی.پهلوی و اوستا استاد و صاحب تالیفات بوده اند اوضاع فرهنگ دینی پارسیان هند در آن هنگام مانند اوضاع فرهنگی زرتشتیان ایران در هشتاد سال قبل تاریک بوده است.
چون در سال 963 هجری اکبر شاه گورکانی شاهنشاه مغول بر اورنگ سلطنت هندوستان نشست و فاضلان و عارفان هر محل و کشور را لدور خود جمع ساخت راه دانشمندان زرتشتی ایران نیز بهندوستان باز و در تعلیم و تربیت پارسیان برادران دینی خویش ابراز مساعی نمودند.
اگر دانشمندان نامبرده در اقدام باین فعالیت غفلت رو میداشتند بیقیین میتوان گفت فرهنگ اوستا و پهلوی از بین میرفت و ایران شناسی امروز از محالات میبود.
قبل از ورد دانشمندان ایران به هد پارسیان بوسیله نامه ها و پرسش ها و بتوسط قاصدان مخصوص از دستوران و موبدان ایران زمین جویای دانش مذهبی و خواستار حل مساله غتمصه دینی بوده اند.
راجع به نامه های مذکور که نماینده اسامی دانشمندان و دستوران ما در ان دوره میباشد. در مبحثی جداگانه صحبت خواهیم داشت.

 

برای خرید کتاب تاریخ زرتشتیان : فرزانگان زرتشتی اثر رشید شهمردان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مزلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب تاریخ زرتشتیان : فرزانگان زرتشتی