دانلود کتاب بحثی درباره زندگی مانی و پیام او اثر ناصح ناطق

 پیدایش و گسترش مانوی گری یا مانی که ئیسم که پیروان آن در ادبیات اسلامی مانویه و منانیه خوانده شده اند یکی از عجیب ترین پدیده های تاریخ است.
مردی تنها روزی خود را رهاننده موعود یعنی فارقلیط خواند و مدعی پیغمبری آخر زمان شد: ویسالها مشغول جهان پیمائی و تبلیغ بود و مریدان بسیار میان مردم پیدا کرد و در دوران پادشاهی بهرام پادشاه ساسانی کشته شد.
پس از مرگ او پیروانش دچار آزار و تعقیب شدند ولی دینی که آورده بود با مرگ وی از میان نرفت دو راه روی زیر زمینی خود را در ایران و انیران ادامه داد.

در بخش شمال خاوری ایران مانوی گری روزگاری دین رسمی سغدیان و ایغورها شد و چند قرن پس از هجرت دوام آورد.
جهان باختری گسترش دین مانی آنچنان سریع و نفوذش آنچنان ژرف بود که دین دمسیح را تهدید کرد.
در مصر و یونان و روم هم مانویان گروهی فعال و پویا بودند و کار به جائی رسید که امپراطوران روم لازم دیدند پیشرفت آنان را متوقف سازند.
در قرن های بعد گروهایی با نامهای گوناگون مانند پلیسین ها و پاتارن ها و بوگومیل ها و البیژواها و کاتارها که همه از مانوی گری الهام گرفته بودند پیدا شدند و سرانجام همه با حربه تکفیر یا ضرب شمشیر یا آتش از میان رفتند.

 موضوع کتاب بحثی درباره زندگی مانی و پیام او نوشته  ناصح ناطق سرگذشت مانی و طلوع و غروب آیین او در ایران و کشورهای باختر زمین و مرگ مانی و تاثیر وی در جهان اسلام و عرب و ایران و بقاء نسبی آن بصورت ته نشین در اندیشه های ایرانیان امروزی است.

 

برای خرید کتاب بحثی درباره زندگی مانی و پیام او اثر ناصح ناطق نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب بحثی درباره زندگی مانی و پیام او