دانلود کتاب هزار سال تفسیر فارسی: سیری در متون کهن تفسیری پارسی اثر سید حسن سادات ناصری, منوچهر دانش پژوه

 

  کتاب حاضر برگزیده یی از متون تفسیری در نثر پارسی است که با حواشی و ملحقات متن به صورت مجموعه یی از آیات و احکام و قصص و اعلام گرد آمده است.
ترجمه و تفسیر قرآن کریم از اواخر قرن سوم هجری و اوایل قرن چهارم آغاز شده است زیرا همانطور که در ابتدای ترجمه تفسیر طبری می بینیم ترجمه قرآن تا زمان سامانیان گویا مجاز نبوده است. و در این زمان از عالمان دین و فقها اجازه و فتوای ترجمه قرآن گرفته می شود و این اقدام به موازات احیاء فرهنگ و شعر و ادب پارسی در زمان سامانیان و با کوشش بزرگانی چون ابوالفضل بلعمی وزیر دانش پرور و فرزند او ابوعلی بلعمی دانشمند و مترجم تاریخ طبری صورت می گیرد.
آن چنان که به نظر می رسد تا زمان سامانیان ترجمه قرآن به پارسی بنا به دلایلی مجاز شمرده نمی شده است.
نخستین دلیل تسلط زبان غالب یعنی زبان عربی بر مجامع علمی پارسی زبانان بوده است و دلیل دوم انکه معمولا هیچ متن ادبی را انچنان که هست بخصوص اگر از نظر لفظ از خصایصی نظیر سجع و ایهام برخوردار باشد نمی توان به زبان دیگر ترجمه کرد به صورتی که همه ویژگی های لفظی و معنوی آن به زبان جدید منتقل شود و دلیل مهمتر در مورد کلام الله انکه برای آیات قرآن کریم معانی متعددی است چنانکه در حدیث آمده است: قرآن را هفت تا هفتاد بطن و معناست

 

 

 

برای خرید کتاب هزار سال تفسیر فارسی: سیری در متون کهن تفسیری پارسی اثر سید حسن سادات ناصری, منوچهر دانش پژوه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

دانلود کتاب هزار سال تفسیر فارسی: سیری در متون کهن تفسیری پارسی