دانلود کتاب تصوف اثر عباس مهرین (شوشتری)

 

 در مقدمه کتاب اینگونه از زبان مترجم آمده است که : قبل از هرچیز تذکر این نکته را لازم میدانم که این کتاب برای این ترجمه نشده که خوانندگان را بقبوا افکار صوفیانه دعوت کنم.مترجم کاملا واقفست چه قدر افکار صوفیانه در ضعیف کردن روحیه ملل خاور زمین موثر واقع شده و موجب عقب ماندن آنها از کاروان تمدن گشته است.

هیچکس امروز با شمشیر با دشمن جنگ نمیکند.برای پیروزی در جنگ های معاصر مسلح بودن با جدیدترین سلاحها لازمست.
همچنیت در نبرد زندگی باید با افکاری قوی و زنده و مناسب با وضع روز مسلح شد.
روی این اصل افکار صوفیانه دیگر به درد نمیخورد و نباید تصوف راغ در دستور زندگی قرار داد( نظر مترجم در کتاب نامبرده است)

تصوف در دوره ای در ایران پدید امد که دشمنان بسیار قوی بر میهن ما مسلط شده بودند.
یک عده که قدرت مخالفت و مبارزه با دشمن را در خود نیافتند راه گریزی برای خود پیدا کردند و آن معتقد شدند بقوای غیبی و سیر انداختن در میدان تنازع بقائ بود.
از سوی دیگر در کشورهای دیگر دنیای آن عصر هم افکار صوفیانه رواج داشت و چون یک پدیده محیط در زندگی مردم تاثیر داشت.
بنابرایت تصوف در آن روزگار یک احتیاج روز بود.
ولی امروز چنین نیست و نبایستی افکار صوفیانه را جدی گرفت.
مقصود از ترجمه این رساله فقط اینست که اطلاعاتی از لحاظ علمی درباره تصوف در دسترس خوانندگان کنجکاو قرار بدهیم.

 

برای خرید کتاب تصوف اثر عباس مهرین (شوشتری) نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 

دانلود کتاب تصوف اثر عباس مهرین (شوشتری)