دانلود کتاب تاریخ عرب اثر فیلیپ خلیل حتی ترجمه ابوالقاسم پاینده

 این اقدامیست ناچیز که کوشیده ام تا سرگذشت عرب و اقوام عرب زبان را از روزگار قدیم تا فیروزی عثمانی در اوایل قرن شانزدهم ضمن آن بیاورم.
این خاص دوران کنجکاوی و تدریس در دانشگاه کلمبیا و دانشگاه امریکایی بیروت و دانگشاه پرینستون است که برای رفع حاجت دانشجویان و دیگر خوانندگان فرهنگ دوست انجام شده.دورانهایی که از ان سخن میرود چنان دراز است که مولف نمیتواند گفت که در هر لحظه شخصا کنجکاوی کرده و بناچار میبایست به نتیجه تحقیقاتیکه دیگر دانشوران شرق و غرب کرده اند اعتماد کند و. محصول آنرا در کتاب خویش جای دهد.

 اگر فهرست منابعی که بدنبال هر فصل از نسخه خطی پیوسته است همراه این نسخه چاپی نیز میبود.اهمیت دینی که مولف به محققین سلف دارد عیان تر میشد.
فصول کتاب را به تدریج که آماده میشد نزد دانشمندان مختلف میفرستادم تا در ان نظر کنند/آقای ا.ت.المستد استاد دانشگاه شیکاگو و دکتر ولتر ل.رایت کوچک که اکنون ریش دانشگاه روبرت اسلامبول است.
در طی چند سال نسخه خطی کتاب اساس تدریس من بدانشجویان قسمت نهایی بود و از پیشنهاد و خرده بینی هایی که شاگردانم درباره مطالب ان داشتند سود بسیار بردم که از میانه جرج سی. مایلز را که اکنون مقیم تهران است

 

 از آن سرزمینها که بوسعت عربستان است و از آن اقوام که به اهمیت و مکانت تاریخی هم سنگ عرب اند بدوران جدید هیچیک کمتر از عربستان و اقوام عرب زبان مورد توجه و تحقیق نبوده اند.
عربستان سرزمینی است که مساحت آن یک چهارم اروپا و یک سوم ایالت متحده امریکاست.معذالک معلومات ما درباره ان از مجهولاتمان کمتر است.اطلاعات ما درباره منطقه منجمد شمالی و جنوبی بتدریج فزون میشود اما انچه درباره عربستان میدانیم هنوز ناچیز است.
باحتمال زیاد شبه جزیره عربستان زادگاه نژاد سامی است و اقوامی که بعدها بسرزمین هلال حاصلخیز امده و عنوان بابلیان و آشوریان و فینیقیان و عبرانیان یافته اند در انجا نشو و نما کرده اند.سرزمینی ریگستانی شبه جزیره سرچشمه ایست که باتفاق آراء نژاد خالص سامی از آنجا پا گرفته و مایه های اصلی یهودیگری و بدنبال آن مسیحی گری در انجا پدید امده و همه علائمی که بعدها تکامل یافته و جز و امتیازات نژاد سامی شده حاصل همین ریگستان است.

برای خرید کتاب تاریخ عرب اثر فیلیپ خلیل حتی ترجمه ابوالقاسم پاینده نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

 

 این کتاب توسط کاربر قرار داده شده است اگر حق نشر دارد لطفا به شماره 09125343644 اطلاع دهید سریعا حذف گردد

 

دانلود کتاب تاریخ عرب