دانلود کتاب وهابیان : بررسی و تحقیق گونه ای درباره عقاید و تاریخ فرقه وهابی اثر علی اصغر فقیهی

 کلیه مطالب کتاب مستند است و بیشتر مستندات آثار نویسندگان وهابی یا متمایل بوهابیت یا آثار مورد اعتماد وهابیان بوده است.
درباره عقاید و فتواهای این تیمیه که اساس و ریشه اصلی معتقدات وهابیان محسوب میشود کوشش شده است که تا حد امکان به نوشته های خود او استناد شود.مدرک هر مطلب در ذیل صفحه مربوطه بدست داده شده است.بعلاوه در پایان کتاب فهرستی از مدارک و مستندات ذکر گردیده است.
گرچه منظور از تالیف این مختصر تنها بیان شمه ای از عقاید و تاریخ وهابیها بوده است لیکن درپاره ای از موارد برای رفع شبه یا توهمی یا برای روشن شدن مطلبی توضیحی مناسب به نظر رسیده که این توضیحات در دنباله مطلب مورد نظر امده است.

نخستین کسی که مذهب وهابی را در نجد پدید آورد و در راه ترویج آن بشدت کوشش کرد شیخ محمدبن عبدالوهاب از علمای نجد در قرن دوازدهم هجری بود.

اما باید دانست که وی مبتکر و بوجود اورنده عقاید وهابیان نیست بلکه قرنها قبل از او این عقاید بصورت های گوناگون اظهار شده ولی بصورت مذهب تازه ای در نیامده و طرفداران زیادی پیدا نکرده بود..از جمله در قرن چهارم عالم معروف حنبلی ابومحمد بربهاری زیارت قبور را منع کرد که این امر از طرف خلیفه عباسی بسختی مورد انگار قرار گرفت.دیگر عبداللع محمد عکبری از علمای حنبلی معروف به ابن بطه متوفی در سال سیصد هشتاد و هفت هجری است که زیارت و شفاهت پیغمبر را انکار کرد.

 

برای خرید کتاب وهابیان : بررسی و تحقیق گونه ای درباره عقاید و تاریخ فرقه وهابی اثر علی اصغر فقیهی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 وی معتقد بود که سفر برای زیارت قبر پیغمبر سفر معصیت میباشد و بهمین جهت نماز را در این مسافرت باید تمام خواند و قصر آن جایز نیست. همچنین عقیده داشت که هرکس سفر بعنوان زیارت قبور انبیا شو صالحین را عبادات بداند عقیده او مخالف سنت پیغمبر و برخلاف اجماع میباشد.

دیگر ابن تیمیه از بزرگترین علمای حنبلی قرن 7 و 8 است که باید گفت که شیخ محمدبن عبدالوهاب اهم عقاید خود را از او گرفته است. دیگر چند تن از شاگردان ابن تیمیه و از همه معروفتر ابن قیم جوزیه هستند که در راه ترویج عقتید و ارا استاد خود کوشش و پافشاری بسیار کردند.

کار عمده شیخ محمد این بود که پس از اظاهار معتقدات خود در راه اجرای انها قیام نمود .پاره ای از امذرای نجد را با خود همراه کرد و از این رهگذر فرقه تازه ای بوجود امد که عقاید انان با مذاهب چهارگانه تسنن تفاوت داشت و فاصله ان از مذهب شیعه زیادتر از مذاهب دیگر بود و در مقابل به مذهب حنبلی بدیگر مذاهب نزدیکتر بود.

 

 

 

دانلود کتاب وهابیان