در رابطه با فرقه بهائیت  بسیار کتاب ها و مقالات نوشته و به چاپ رسیده است.،کتاب های تعدادی به خرافه ها و حمایت از بهایت چاپ شده است و کتاب هایی که به انتقاد و نقد بهایت پرداخته در کتاب حاضر که تحقیقی است توسط اسماعیل رائین نه هدف بر حمایت از این فرقه است نه انتقاد بلکه کتابی است روایتگر بر اساس گزارشات و راجع به انشعابات بهاییان.اگر تمایل به شناخت ادیان و فرقه های مدهبی دارید این کتاب تحقیقی بسیار خوبی است.برای خرید کتاب انشعاب در بهائیت کلیک نمایید

دانلود کتاب انشعاب در بهائیت