کتاب مقباس‌المصابیح که توسط علامه محمد باقر مجلسی نوشته شده است.که با زبان فارسی به انتشار رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نخستین نوشته ی علامه را کتاب الأوزان و المقادیر یا میزان المقادیر خوانده اند که در سال هزار و شصت و سه نگاشته است. آخرین نوشته ی او هم کتاب حق‌الیقین است درمورد به سال هزار و صد و نه هجری با معنی یک سال پیش از فوت شدنش نوشته بوده است. نگارنده ی کتاب مقباس‌المصابیح محمدباقر مجلسی مشهور به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در زمان شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی بود. مشهورترین نوشته ی او بحارالانوار است که نمونه های جمع شده ی بزرگی از حدیث ها را جمع کرده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقباس‌المصابیح تماس بگیرید

دانلود کتاب مقباس‌المصابیح