درباره سری کتابهای ماجراهای آستریکس بایست گفت نام مجموعه داستانهای مصور و کمیک فرانسوی است که توسط دو شخص اصلی رنه گوسینی نویسنده ماجراها و آلبرت اودرزو خالق تصاویر ش به شهرت جهانی رسیده است.و روایت بک سری داستان جذاب در هکده ایست که مردمانش در دفاع از حمله و هجوم رومیها در حال جنگ و مبارزه هستند.خالق تصاویر ماجراهای آستریکس پس از فوت نویسنده خود مسولیت نوشتن داستانهای دیگر آن را قبول نمود و تا انجا توانست کار را به جلو برد تا انکه در سال دوهزار هشت تمام حق امتیاز این سری ماجراهارا به کمپانی اشت سپرد.و از سال دوهزار هشت به بعد تنها دو عنوان دیگر از سری کتاب های ماجراهای آستریکس نشر گردید که نویسنده این دو اثر ژتن ایو فری و خالق تصایرش دیدیه کنراد بوده است.اما رنگ و بوی کتابهای قدیمی ماجراهای آستریکس چه در خارج و چه حتی در ایران چیزی دیگری است.در ایران چهار کتاب اصلی توسط انتشارات یونیورسال پیش از انقلاب به چاپ رسید

برای دانلود فقط کافی است روی عناوین کلیک نمایید

دانلود کتاب آستریکس و دیگچه

دانلود کتاب آستریکس و کلئوپاترا

دانلود کتاب آستریکس و پسر کوچولو