هفدهمین عنوان ار سری کتاب های تن تن و میلو کتاب وی ماه قدم گذاشتیم که اثر هرژه است که ادامه کتاب هدف کره ماه  می باشد و توسط انتشارات یونیورسال به چاپ رسیده است نوع جلد سلفون کتاب مصور و رنگی در شصت دو صفحه که برای خرید کتاب روی ماه قدم گزاشتیم روی لینک آبی کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

کتاب روی ماه قدم گذاشتیم

بخش اول لینک دانلود کتاب روی ماه قدم گزاشتیم

بخش دوم

بخش سوم

 

 

خرید کتاب تن تن