در ابتدا عرض کنم که کتاب انبار ذغال سنگ همان کتاب کوسه های دریای سرخ است که تحت دو عنوان به چاپ رسیده یا ترجمه شده است به نظر من مهم محتوای کتاب است اما برخی همه فکر و ذکرشان این است که عده ای بگویند این عنوان درست و عده ای عنوان دیگر.در هر صورت  هر دو عنوان درست و خواسته ناخواسته توسط هرژه قرار داده شده.

 کتاب انبار ذغال سنگ نوزدهمین  اثر هرژه از سری ماجراهای تن‌تن و میلو است.  که در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت به چاپ رسید عنوان اصلی این کتاب نخست بار معدن زغال سنگ به چاپ رسید  که  کلمه زغال سنگ پیام رمز آمیزی بود که برده داران برای نمایش دادن برده ها  بکار می بردند. با اینکه  هرژه در کتاب انبار ذغال سنگ  با برده داری مخالفت کرده است، اما ناچار در نهایت  با فشار برخی گروه های ضد تبعیض نژادی مجبور به تغییر این نام شد. برای خرید کتاب کوسه های دریای سرخ کلیک نمایید و برای  دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب انبار ذغال سنگ ( کوسه های دریای سرخ)