کتاب سیگارهای فرعون چهارمین اثر از سری کتابهای مصور ماجراهای تن‌تن و میلو می باشد  که اول بار در سال هزار و نهصد و سی و چهار  بوسیله هرژه نوشته و چاپ شد .برای خرید کتاب سیگارهای فرعون کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب سیگارهای فرعون

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم