سومین اثر هرزه  از سری کتاب های ماجراهای تن تن و میلو کتاب تن تن در آمریکا می باشد که در سال هزار و نهصد و سی و دو بصور مصور به چاپ رسید که برای خرید کتاب تن تن در آمریکا کلیک نمایید

 

 

 

دانلود کتاب تن تن در آمریکا