کتاب تن‌تن در کنگو کتاب دوم هرژه از سری کتابهای ماجراهای تن‌تن و میلو  که داستان مصور است می باشد که برای بار اول در سال هزار و نهصد و سی و یک به چاپ رسید. کتاب کمیک تن‌تن در کنگو بخاطر اینکه با رگه‌های نژادپرستی و با شکوه نشان دادن استعمار اروپاییان را دنبال داشته  بسیار مورد نقد قرار گرفتو خمچنان از سوی  طرفداران حیات‌وحش بدلیل شکار و بی رحمی مورد نقد شدید قرار گرفت .برای خرید کتاب تن تن در کنگو کلیک نمایید

 

دانلود کتاب تن تن در کنگو