درباره اثر چهاردهم هرژه از سری کتاب‌های تن‌تن و میلو  کتاب معبد خورشید است که  جلد دوم یا ادامه ای بر کتاب هفت گوی بلورین است. این کتاب نخست در سال هزار و نهصد و چهل به چاپ رسید برای خرید کتاب معبد خورشید کلیک نمایید

 

 

 

دانلود رایگان در ادامه

دانلود کتاب معبد خورشید

  لینکهای مرتبط با تن تن و میلو

 درباره تن تن

خرید کتاب تن تن

سری کامل کمیک استریپ تن تن

کتاب های تن تن و میلو