کتاب اسب شاخدار

 یازدهیم عنوان از سری کتاب های تن تن و میلو است که عنوان کامل ترجمه راز اسب شاخ دار است که اول بار در ایران انتشارات یونیورسال تحت عنوان کتاب اسب شاخدار ترجمه به فارسی و به چاپ رسانید این کتاب در سال هزار و نهصد و چهل و سه به چاپ رسید برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب اسب شاخدار در سه بخش زیر در دستر قرار داده شد

بخشش نخست

بخش دوم

بخش سوم

 

 

  لینکهای مرتبط با تن تن و میلو

 درباره تن تن

خرید کتاب تن تن

سری کامل کمیک استریپ تن تن

کتاب های تن تن و میلو