و کتاب هفتم  سری کتاب های تن تن و میلو  کتاب جزیره سیاه است اثر هرژه این کتاب در شصت و دو صفحه در ایران توسط انتشارات یونیورسال به چاپ رسید.برای خرید کتاب جزیره سیاه اینجا کلیک نمایید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب جزیره سیاه در سه بخش

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم