کتاب سفرنامه ابن فضلان که به دست احمد ابن فضلان نوشته شده است. دیدنی آنکه فیلم معروف سیزدهمین مبارز با بازی آنتونیو باندراس بر پایه ی اقتباسی آزاد از این سفرنامه ساخته شده است. که باندراس داخل این فیلم نقش نجیب زاده ای عرب به اسم احمد بن فهلان را بازی می نماید.که توسط خلیفه به سرزمینهای دوردست شمالی تبعید شده است .سفرنامه ابن فضلان تاریخ و سیاح عرب یکی از اساسی ترین منبع های تاریخی تعلق به قرن چهارم هجری دهم میلادی دارد که توضیح نسبتا کوتاهی دارد.از سفرهای او به سرزمینهای ترکان و اسلاوها در منظقه های شمالی و آن گونه ارزش و خصوصا واسه ی تاریخ شناسان روسی برخوردار بوده است .که نوشته ی او را جزو نادر منبع های شناخت تاریخ روسیه و قبایل اسلاو و عادتها و آداب و رسوم آنها در قرن دهم میلادی به حساب می آید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه ابن فضلان تماس بگیرید

دانلود کتاب سفرنامه ابن فضلان