کتاب معلولان شکست ناپذیر که توسط محمد نظری گندشمین نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن صد و سی و هفت عدد است. بعضی انسانها سالم جسمانی اندیشه دارند که این که تن سالمی داشته اند و یا دارند همان کافی می باشد و این کار بسیار بزرگ می باشد. آیا حیف نمی باشد که با این تن سالم هیچ نیرو و اراده ای .اسه ی خلق موفقیت زندگی خویش نداشته باشیم.چقدر کوته بینانه می باشد که نیروی جسم را فراتر و زیادتر از نیروی فکر و ذهن اندیشه ورز و نیروهای روانی دانسته ایم. هنگامی که من نتوانسته داخل زندگی به موفقیتی است که جسم سالم به چه داخل بدنم می خورده است که داشته باشم یا نداشته باشم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب معلولان شکست ناپذیر تماس بگیرید

دانلود کتاب معلولان شکست ناپذیر

 

برگرفته از سایت مای بوک