کتاب چه که توسط علی دولتی اوجان نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن نه عدد است. کتاب چه درباره ی شخصیت انقلابی منطقه آمریکای لاتین ارنستو رافائل چه گوارا می باشد و به دست علی دولتی اوجان نگاشته شده است.ارنستو رافائل گوارا دلاسرنا در ژوئن هزار و نهصد و بیست و یک در روساریو به دنیا آمده است.که بسیاری به‌ اسم چه‌گوارا یا ال‌چه می شناسندش.گوارا یکی از اعضای جنبش بیست و شش ژوئیه فیدل کاسترو بود. که پس از آن با امید برانگیختن انقلاب در دیگر کشورها کوبا را ترک کرد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چه تماس بگیرید

دانلود کتاب چهدانلود کتاب چه

 

برگرفته از سایت مای بوک