کتاب گاندی گونه ای زندگی که توسط کریشنا کری پالانی نوشته و به دست غلامعلی کشانی ترجمه شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن دویست و چهارده عدد است.این اثر و نوشته باز هم از گاندی صحبت کرده است ولی برای چه. آیا همچنان هم احتیاجی به او می باشد. پنجاه و شش سال از ترور او در سال هزار و چهارصد و چهل و یک سپری شده است. تقریبا خیلی از تصوراتی که او درباره ی هند آرمانی خود داشته است نقش برآب شده می باشد. هند همچنان حاکمانی در دید و نظر تماما هندی داشته و هر طور دخالت رسمی دولت انگلیس در این امر و ظاهرا با جواب دندان شکن دیپلماتیک مقامات هندی روبرو می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گاندی گونه ای زندگی تماس بگیرید

دانلود کتاب گاندی گونه ای زندگی

 

برگرفته از سایت مای بوک