کتاب سفرنامه ابودلف در ایران که توسط ابودلف نوشته و با زبان فارسی می باشد.که دارای صد و نود و هفت صفحه می باشد.سفرنامه ابودلف نوشته ای می باشد از جهانگردی که برای دوره ی چهارم هجری قمری بوده است.ابودلف داخل سفرنامه خویش به برخی از خصوصیات مردم‌شناختی شهرهای ایران دقت فراوان داشته است. مسمربن مهلهل ابودلف یکی از شاعران و جهانگردان معروف عرب می باشدکه وقت و تاریخ و مکان به دنیا آمدن و فوت شدنش معلوم نبوده است. ولی جای هیچ شکی نبوده که در سده چهارم قمری زندگی می کرده است.او به چندین کشور علل خصوص ایران سفر کرده است. ابودلف از جهت مغرب داخل ایران گشته و مسافرتش را در خوزستان به آخر رسانده است . خیلی از نگارنده ها بعد از ابودلف خزرجی ینبوعی از او و سفرنامه‌اش تحقیق کرده و او را انسانی اندیشمند که دوستدار کشف کردن مسائل بسیار زیادی است یاد می‌کنند. داخل نوشته های نویسندگان قدیمی و مقاله ابودلف آقای عنایت‌الله رضا و در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی از ابودلف اثری تکمیل شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سفرنامه ابودلف در ایران تماس بگیرید.

دانلود کتاب سفرنامه ابودلف در ایران