کتاب سفرنامه منظوم حج که توسط شهربانو بیگم نوشته شده است.و با زبان فارسی چاپ گشته است.که دارای نود و شش صفحه می باشد. سفرنامه منظوم حج اثری می باشد که هم اکنون به دست نشر مشعر در حال منتشر شدن می‏باشد. این مثنوی که برگرفته از هزار و دویست بیت می باشد شعرهای گفته شده توسط خانمی بوده که از زمان صفوی در ارتباط با قرن دوازدهم هجری آن را در یکی از سفرهای حج خود سرایده است. اثرهایی که در پی می‏آید مقدمه‏ای می باشد که بر این مثنوی نوشته شده و توضیح حال او و خصوصیات مثنوی و بعضی از شعرهای ارائه داده شده است.نویسنده و شاعر این مثنوی بسیار قشنگ که هزار و دویست بیت بوده بانویی فاضل و عالم و دانا از زمان با اقتدار و روشن صفوی می باشد. او مثنوی خود را بیشتر به دلیل اطلاعاتی که از شهرها و دیارها عرضه نموده مضمون های زیبایی را در شرح مردمان شهرها و زندگی و رفتار آنها به دست داده است. و برای خرید کتاب سفرنامه منظوم حج به لینک مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفرنامه منظوم حج