کتاب زندگینامه افراد موفق خارجی که توسط مهران سامانی نوشته شده است.که دارای هجده صفحه می باشد. پولدارترین مرد کشور مالزی که در هم اکنون در هنگ کنگ زندگی می نماید با سرمایه ای برابر با پنج میلیارد دلار در لیست پولدارترین های سال دو هزار و پنج دنیا قرار دارد. هرچند که جای گرفتن اسم او را در این لیست می بایست به ثروت اندوخته اش نسبت داد ولی معروفیت او در کشورها مالزی و همچنان کشورهای دور ور آن فقط به دلیل مال و اموالش نمی باشد. دو خصوصیت نمایان این پیرمرد هشتاد و دو ساله که از زمان جوانی با او در تمام زندگی بوده است موجب برتر بودن او از افراد دیگر در افکار عمومی شده است. خصوصیت بارز و نخست او شیوه ی زندگی و واکنش های اجتماعی او می باشد. او همچنان در این ایام پیری و آهنسالی هم چنان یک نجیب زاده با رعایت همه ی اصول و نرم های اجتماعی در روبروی نظر و چشم مرد ظاهر می شود. تمتم اشخاصی که سالهای زیادی همراه او بوده اند هیچ وقت زمانی را به یاد نمی آورند که او رفتاری بیرون از چارچوب قرار دادی خویش نمایان کند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زندگینامه افراد موفق خارجی تماس بگیرید.

دانلود کتاب زندگینامه افراد موفق خارجی