کتاب فرزندان ابوطالب که توسط ابوالفرج علی بن الحسین اصفهانی نوشته شده است.که دارای صد و شانزده صفحه می باشد.علی بن حسین بن محمد اموی قرشی معروف به ابو الفرج اصفهانی احداث کننده و تاریخ شناس و نویسنده و شاعر و موسیقی شناس از بازماندگان مروان حمار آخرین خلیفه اموی بوده است. نیاکانش داخل اصفهان زندگی می کردند و برخی از آنها محدث و اندیشمند بودند و مذهب شیعه داشتند. او در زمان المعتضد داخل اصفهان به دنیا آمد . در سن بسیار کم کودکی به بغداد رفت و در آنجا به درس خواندن مشغول شد . از دوران جوانی بود که علاقه بسیار به جمع آوری اخبار ادبا و موسیقی دانان و استماع اخبار کمیاب تاریخی و ضبط اتفاقات و حادثه ها و اشعار و ترانه‌ها داشت. استعداد و اراده و استقامت و ذوف او موجب شد به زودی داخل دنیای اسلام معروف شود و توسط تشویق آل بویه در ری و بغداد و آل حمدان داخل شام و امویان در اندلس قرار گیرد . مهلبی از وزرای عز الدوله او را به بغداد دعوت کرد و مشاور ندیم خصوصی او شد و تا انتهای زندگی خویش آن وزیر از او جدا نشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرزندان ابوطالب تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرزندان ابوطالب