کتاب ش‍ه‍ریار ج‍اده ه‍ا که توسط م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍اس‍ی‌ و پ‍روی‍ز ب‍دی‍ع‍ی‌ نوشته شده است.که دارای سیصد و سی صفحه می باشد.اثر فوق با جلد کالینگور می باشد.این کتاب اطلاعات بسیار زیادی درمورد رفتار پادشاه و روش برخوردهای آنها با مردم این زمان را نشان می دهد. این نوشته به خوبی توانسته نمایانگر نقاط ظلمت از تاریخ پنجاه سال پادشاهی و موقعیت اجتماعی زمان سلطنت مطلقه این پادشاه باشد. سلطانی که حتی درمورد او اطرافیانش به داستان گویی و افسانه پردازی همچنان پرداخته‌اند. سفرنامه و نگاشتن داستان های دیده شده و رویدادهای انجام گشته در سفر و در بین ایرانیان در ایام قدیم و بسیار دور جریان داشته و رایج بوده است .از قرون نخست اسلامی اشخاصی که با دقت به پا فشاری دین مبین اسلام در روش ها و سیر و گشتن به دلیل اطاعت از رسم و شیوه ی مورد پسند جهان پیشرفته آن ایام را گشته و سپری نموده اند .بعد از به آخر رسیدن سفر بسیاری از آنها نگاشته هایی حاکی بر گزارشات سفر خویش و انچه از شگفتی ها نظاره نموده بودند و به عقیده هایشان برخی از موارد عجیب بودند و تمامی را به طور سفرنامه نگاشته و از خود به عنوان خاطره به جای گذاشتند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ش‍ه‍ریار ج‍اده ه‍ا تماس بگیرید.

 

دانلود کتاب ش‍ه‍ریار ج‍اده ه‍ا