کتاب سفرنامه ناصرخسرو که توسط ناصرخسرو قبادیانی نوشته شده است.که دارای هفتاد و هفت صفحه می باشد.سفرنامه ناصرخسرو نوشته ای می باشد و گزارشی از یک مسافرت به مدت هفت سال از ناصرخسرو قبادیانی است.این سفر در ششم جمادی الثانی سال چهارصد و سی و هفت قمری از مرو شروع گشته و در جمادی الثانی سال چهارصد و چهل و چهار قمری با برگشت به بلخ به آخر رسید. او از مرو به سرخس و نیشابور و جوین و بسطام و دامغان و سمنان و ری و قوهه و قزوین رفته است و از مسیر بیل و قپان و خرزویل و خندان به شمیران رسیده است. از آن مسیری که به سراب و سعیدآباد می رود و به تبریز می رسد. هم اکنون از مسیر مرند در شهری بکر و دست نخورد داخل شده است.از آن مسیر با طی کردن از شهرهای شام سوریه از جمله حلب به بیروت و صیدا و صور و عکا رفته است. سپس از راه حیفا به بیت المقدس رسیده و مسجدالاقصی داخل شهر بیت المقدس و در بغل مسجد قبه الصخره قرار دارد .ناصرخسرو از قدس به مکه و مدینه رفته و از مسیر شام به قدس برگشته است و قصد رفتن به مصر را می کند. او از قاهره اسکندریه و قیروان دیدن نموده و از مسیر دریا به زیارت مکه و مدینه رفته است. برای خرید کتاب سفرنامه ناصرخسرو به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سفرنامه ناصرخسرو