خلقیات ما ایرانیان

اثر : محمدعلی جمال زاده

 راجع به خلقیات و اندیشه و افکار مردم ایران است  که در سال چهل و پنج به کندکاو خصوصیات مردم ایران در آن دوران پرداخته و در این کتاب حقایق و افکار ان زمان را مورد انتقاد قرار داده برای خرید کتاب خلقیات ما ایرانیان روی عکس زیر کلیک نمایید

 

خرید کتاب خلقیات ما یرانیان

 

 

دانلود کتاب خلقیات ما ایرانیان