کتاب زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی که به دست فریدون بن احمد سپهسالار نگاشته و با مقدمه سعید نفیسی انجام شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر اقبال چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و بیست و هشت صفحه است. این اثر نخستین کتاب منثور در خصوص مناقب مولوی و کهن ترین اسنادی است که از احوال و منقبت‌های مولانا بحث می نماید و وقت تالیف آن مقارن سال‌های تالیف مناقب العارفین افلاکی می باشد. یعنی میان سال‌های هفتصد و هجده تا هفتصد و بیست و نه هجری قمری تالیف شده است.تطابق زیادی از رویدادها و اتفاقات این اثر با مندرجات و مناقب العارفین و اعتماد محققین را به هر دو اثر فزونی داده و داستان از درستی و حقیقی بودن اتفاقات موجود در آن دو می‌کند. برای خرید کتاب زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی به لینک موجود مراجعه نمایید.

زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی

دانلود کتاب زندگینامه مولانا جلال الدین مولوی