کتاب ماکیاولی که به دست پاتریک کاری نگاشته و توسط علی معظمی جهرمی ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به انتشار رسیده و در نشر شیرازه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و هفتاد و چهار صفحه است.ماکیاولیسم را خیلی از تحلیلات گران سیاسی و اجتماعی معادل با ریا فرصت طلبی و تشریح و توضیح وسیله واسه ی رسیدن به اهدافی که به طور معمول قدرت سیاسی می باشد بکار می برند. با خواندن اثر ماکیاولی گام نخست مطالعه کنند در خواهد یافت که برای چه علی رغم سوء شهرت بسیار زیاد او برخی همچنان از او به عنوان یک سیاستمدار وطن پرست و تاسیس کننده ی اندیشه سیاسی مدرن و طراح تفکرات جامعه مدنی و پایه گذار اندیشه های جمهوری خواهی یاد می نمایند. برای خرید کتاب ماکیاولی به لینک موجود مراجعه نمایید.

ماکیاولی

دانلود کتاب ماکیاولی