کتاب خاطرات ژنرال گالاند که به دست آدولف گالاند نگاشته و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه شده است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و سه به انتشار رسیده و در نشر گلریز چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و چهل و نه صفحه است. آدولف ژوزف فردیناند گالاند ژنرال آلمانی لوفت وافه و یکی از معروف ترین و پیروز ترین خلبانان جنگ جهانی دوم بوده است. او هفتصد و پنج ماموریت جنگی انجام داده و در جبهه غرب و دفاع کردن از جبهه های رایش نبرد کرده است. ژنرال گالاند ماموریت داشته که شهرهای آلمان را در روبروی حمله های نیروی هوایی متفقین حفظ و نگهداری کند و از دیگر سمت پشتیبانی از بمب افکن ها و لشکرهای پیاده و زرهی ارتش آلمان همچنان به او داده شده بود. او چهار دفعه از دست مرگ فرار کرده است و واسه ی آمار شگفت انگیز صد و چهار موفقیت هوایی شناخته شده بود که تمام آنها بر ضد متفقین غربی بودند. او یک افسانه نبردهای هوایی بود و این اثر روایتی از قهرمانی های او است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب خاطرات ژنرال گالاند تماس بگیرید.

خاطرات ژنرال گالاند

دانلود کتاب خاطرات ژنرال گالاند