کتاب سفرنامه ابن بطوطه نوشته ابن بطوطه می باشد و توسط محمدعلی موحد ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش به چاپ رسیده و در انتشارات آگاه چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد پانصد و یازده صفحه است. نگارنده این اثر شمس الدین محمد بن عبدالله مشهور به ابن بطوطه می باشد . این اثر نتیجه مسافرتهای طولانی ابن بطوطه‌ می باشد که در سال هفتصد و بیست و پنج هجری قمرى شروع شد و در سال هفتصد و پنجاه و چهار هجری قمرى به آخر رسید . این سفرها بیست و نه سال و نیم طول کسید. به درستی اثر سفرنامه ابن بطوطه برگرفته از چندین سفر پی در پی و طولانی نگارنده به دور دنیا می باشد . آنگونه به زیادترین شهرهای سرشناس زمان خود سفر نموده و زیادتر کشورهای آسیا و آفریقا و بخشی از قاره اروپا را همچنان دیدن کرده‌ است اما از دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی و استرالیا دیدن نکرده‌ است. برای خرید کتاب سفرنامه ابن بطوطه به لینک موجود مراجعه نمایید.

ابن بطوطه

دانلود کتاب سفرنامه ابن بطوطه