دانلود کتاب خاطرات سفر با موتور سیکلت اثر ارنستو چه گوارا یک سفرنامه تاریخی است یک خاطره نویسی بسیار خواندنی است که نویسنده یعنی ارنستو چه گوارا  طی سفر در سال هزار و نهصد پنجاه دو که به اتفاق آلبرتو گراندو با موتور سیکلت به کشورهای امریکا لاتین سفر نموده نوشته است.البته بقولی بهتر است بگویم که این کتاب را آلبرتو که دوست بسیار صمیمی و نویسنده توانایی آرژانتینی است گرداوری و تالیف نموده است. و خاطره بیاد ماندنی با موتور سیکلت انهم با چه گورا را مکتوب نموده است. این سفر نامه در سال هزار و نهصد پنجاه یک  به درخواست و پیشنهاد آلبرتو شروع شد و هر دو با یک موتور سیکلت پانصد سی سی که اسم متوتور لاپودروسا بود سفر پر ماجرایشان را به کشورهای امریکای جنوبی اغاز کردند. در این کتاب حاوی یادداشتهایی خواندنی مربوط به این سفر است . در این سفر چه گوارا بیست و سه ساله و دوستش بیت و نه ساله هست و ایشان طی سفر برای گشت و گزار مسبب درمان بیمارات جزامی میشدند و این بیماران زیر سلطه امرپالیسم طالم که مسبب جان دادنهای بسیار بود.حال سفر ایشان که ابتدا برای قاره گردی و لذت بردن از منظرهای بکر این کشورها بود به نجات جان دیگر انسانها و تولد انسانهای دگر گردید. کتاب خاطرات سفر با موتور سیکلت اثر ارنستو چه گوارا سالهاست که بسیار پر فروش و پر تیراژ است . و به زبانهای مهم دنیا ترجمه و مورد استقبال قرار گرفته است. در ایران نیز توسط رضا برزگر بفارسی ترجمه شد تعداد صفحات کتاب سیصد و سی صفحه میباشد.

 

دانلود کتاب خاطرات سفر با موتور سیکلت