دانلود کتاب سفرنامه دروویل اثر گاسپار دروویل

کتاب سفرنامه دروویل نخستین بار به سال 1819 در سن پترسبورگ و در 150 نسخه به بهای گزافی معادل 300روبل چاپ و نشر یافت و تصادفا نسخه ای از ان به دست ما افتاد. با مطالعه آن پی بردیم که محتوای مطالب پر ارزش و دقیقی درباره عرف و عادات.وضع حکومت.ارتش و سازمانهای دیگر ایران است. از این نظر تجدید چاپ و انتشار آن را بسیار ثمر بخش دیدیم و بر آن شدیم که در چاپ مجدد غیر از تصحیح چند لغزش املایی تغییری در شکل و مضمون کتاب ندهیم.

 تغییرات شگرف وضع نظامی ایران در این اواخر . نخست مرا بر آن داشت که به بررسی سازمانهای لشکری این کشور بپردازم. ولی با توجه به این نکته که چنین موضوعی فقط برای عده معدودی جالب توجه و قابل استفاده خواهد بود.عزم آن کردم که نقش دیگری زده و فکر اساسی نخستین خود را در فصلی از فصول کتاب جامع تری که به رشته تالیف دراید به گنجانم.
نویسندگان دیگری اعم از مورخین و جهانگردان که پیش از من کتابهایی درباره ایران نوشته اند به تفصیل به شرح اوضاع و احوال امکهرداخته ولی شرح عرف و عادات ساکنین این بخش اسیارا که تفاوت اساسی و فاحشی با عرف و عادات زمینی ها دارد به اختصار برگزار کرده اند.
من نمی خواهم که یکبار دیگذ به تالیفات تاریخ ایران پردازم.زیرا گفتنی ها را کسانی نظیر شاردن.تونو. کینز. پیکو و دیگران گفته و نوشته اند.
بسیاری از این مولفین حتی به شرح جزییات اداب و رسوم ایرانیان نیز پرداخته و گاهی در این زمینه رعایت جانب دقت و امانت را نموده اند ولی افسوس که در بسیاری از این موارد به حدس و وهم و گمان و گزارش های نامطمن بیش از واقعیت توجه شده و مطالبی از ان درباره مسادلی مختلفی از قبیل وضع زنان و نجبا و اعیان ایران بی گفتگو پرورده پندار مولفین و دور از حقیقیت است

 برای خرید کتاب سفرنامه دروویل نخسه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 زیرا چه بسا اروپاییانی که گذرشان به ایران می افتد و حتی سایان درازی در این کشور بسر میبرند بی انکه حتی یکبار چشم شان به چهره زنان ایرانی افتد. برای دیدار رخسار جنس لطیف ایرانی مرد اروپایی به ناچار باید وسیله ای برانگیزد. باشد که بدان وسیله راهی به سوی حرامسرا بازکند.ولی چنین موهبتی بسیار به دشواری و به ندرت نصیب مغرب زمینی ها میشود. اما فکر تحقیق وضع زنان ایران از راه مذاکرات و بحث و انتقاد ذکر این نکته را ضروری میسازد که از این رهگذر نیز نیجه ای عاید نتواند شد.

 

 

دانلود کتاب سفرنامه دروویل