دانلود کتاب سفرنامه سدیدالسلطنه اثر محمدعلی سدیدالسلطنه

 سدید السلطنه هم در عهد قاجاری بود و هم در اوایل عصر پهلوی مصدر امور دولتی در بندرعباس و همیشه مورد احترام رجال بود.جزین بسب کمالات علمی و معلومات زیادی که درباره صفحات جنوب و جزایر و بنادر داشت معروف خاص و عام بود.مخصوصا مرحوم سید حسن تقی زاده نسبت به معرفی او همیشه توجه مخصوص مبذول می داشت.
سذیذ السلطنه با عده ای از رجال همعصر خود در طهران رابطه داشت و چون به تناوب در بوشهر و بندرعباس مقیم بود ایرانیانی که ازین دو بندر بخارج می رفتند یا باز می گشتند از مصاحبت او اشنایی با او برخورداری می یافتند.
سسدید السلطنه خود مرد سفر بود و سفرهای متعدد به تهران و مشهد و عتبات دیگر شهرها کرده بود.از شرح مسافرتها را با دقت و عالمانه در یادداشتهای وقابع زمان و سفرنامه های خود مندرج ساخته است.
وی با مدیران مطبوعاتی ادبی و تاریخی قدیم مکاتبات ادبی داشت. مقاله ای که از او در احوال سید جمال الدین اسدابادی در مجله کاوه چاپ شده است یکی از منابع اطلاع بسیار مهم در خصوص سید جمال و ورود او به بوشهر است.

 برای خرید کتاب سفرنامه سدیدالسلطنه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب سفرنامه سدیدالسلطنه