دانلود کتاب سفرنامه آدام اولئاریوس

 از قرن شانزدهم به بعد عده ای از سیاحان اروپاوی از جمله المانی اقدام به مسافرت به ایران کردند.این عده یا محققین و دانشمندان و یا ماجراجویانی یودند که بقصد دیدن مشرق زمین راهی ایران می شدند و در اینجا بدون مناسبت نیست که از عده ای از انها نیز یاد کنیم.از جمله مهمترین سیاحان باید از یک نجیب زاده اتریشی بنام کریستوف فن تویفل یاد کنیم که از اروپا عاطم مصر شد و از طریق بین النهرین در سال 1589 وارد ایران شد از سواحل خلیج فارس به شیراز و اصفهان رفت و از انجا علزم کاشان.قزوین.اردبیل و تبریز شد.
در اوایل قرن هفدهم چند نفر سیاح معروف به ایران مسافرت کردند که سفرنامه های انها به شناساندن ایران در مغرب زمین کمک موثری کرد و انگیزه ای برای مسافرت سیاحان دیگر المانی به ایران شد معروفترین این جهانگردان پیترو دلاواله ایتالیایی بود که در سرتاسر ایران گردش کرد و سفرنامه او در سال 1674 به نام سفرنامه یک ایتالیایی منتشر شد و در این سفرنامه اطلاعات جالب و ذیقیمتی درباره ایران وجود داشت.
باری دها سیاح مشهور و نامدار به خاک سرزمینمان ورد کردند و هر کدام با توجه به نگرش خود از تاریخ ما مکتوب نمودند. در این میان آدام اولئاریوس است که در عصر صفوی از کشورش المان به مقصد روسیه مسکو رفت و پس از عقد چندین قرارداد با تزارهای روسیه  وارد خاک ایران شد و شهر اصفهان سفرنامه ارزنده را یادگار گذاشت.که در دو مجلد برای شما اماده شده است

 

برای خرید کتاب سفرنامه آدام اولئاریوس نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان اینجا کلیک نمایید.

 

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه آدام اولئاریوس جلد اول

دانلود کتاب سفرنامه آدام اولئاریوس جلد دوم