دانلود کتاب سفرنامه بلوچستان اثر علاءالملک به کوشش سیف الله وحیدنیا

سید محمود دیبا فرزند میرزا علی اصغر مستوفی بسال 1258 هجری قمری چشم به چهان گشوده است.
وی سالی چند در زادگاه خود تبریز در اداره حکومتی آذربایجان بکار مشغول و سمت محصلی محاسبات داشته و ملقب به وکیل دفتر بوده است. پس از آن بخدمت وزارت خارجه در امده و سالهای متمادی در سمتهای مختلف در این وزراتخانه خدمت کرده است و در سال 1308 پس از درگذشت میرزا عبدالله خان علاء الملک برادر میرزا حسینخان قزوینی لقب او را یافته و به علاء الملک موسوم گردیده است.

علاء الملک قریب نه سال وزیر مختار ایران در روسیه از سال 1304 تا 1312 هجری قمری و فت سال سفیر کبیر ایران در ترکیه بوده و پس از بازگشت از ماموریت ترکیه به حکومت کرمان برگزیده شده و در همین ماموریت است که به بلوچستان عزیمت نموده و رویدادهای سر خود را به نام سفرنامه بلوچستان به رشته تحریر در اورده است.

 دوران سفارت کبری علاء الملک در ترکیه مقارن با توقف مرحوم سید جمال الدین اسد آبادی در آندیار بوده و بدوستور دولت وقت علیه سید و یارانش اقدامات خصمانه میکرده و پس از کشته شدن ناصرالدین شاه سه تن از یاران مخلص سیدجمال الدین یعنی میرزا اقاخان کرمانی.شیخ احمد روحی و میرزا حسنخان خبیرالمللک را با کمک دولت عثمانی دستگیر و انان را تحت الحفظ به ایران میفرستد که پس از ورودشان به مرز ایران ماموران دولتی انان را تحویل گرفته و در تبریز به شهادت میرسانند.

گویند علاء الملک به امین السطان مینویسد که اگر اجازه میفرمایید و ادارم ایران جمال را بکشند لیکن در انجام نیت شوم اذن و دستور نمیابد.
علاء الملک در سال 1325 قمری در کابینه میرزا علی اصغر خان اتابک به وزرات دادگستری برگزیده شده و در کابینه محمد ولیخان تنکابنی نیز همین سمت را داشته است و پس از آن بیکار و خانه نشین شده و تا سال 1335 هجری قمری که در سنین هفتاد و هفت سالگی در گذشته در تهران میزیسته است.
سازمان انتشارات وحید برای اولین لار به نشر سفرفنامه بلوچستان نوشته سید محمود دیبا (علاء الملک) مبادرت مینماید. و امیدوار است که مقبول افتد سال 1364

برای خرید کتاب سفرنامه بلوچستان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب سفرنامه بلوچستان