دانلود کتاب سفرنامه سانسون : وضع کشور شاهنشاهی ایران در زمان شاه سلیمان صفوی

 مولف برخلاف مختصری که بعنوان اهداء در مقدمه کتاب نوشته است که ثقیل و سنگین است متن کتاب را ساده و بی تکلف نوشته است.

ولی چون مولف مسیحی و بیگانه است به نقص و عیب توجه کرده و نقاظ ضعف را نیز متدکر گردیده و بعبارت دیگر گاهی از خبث نیز نوعی درج کرده است.بنابراین چون مولف نویسنده ای متملق و خوش امدگو نیست و کتاب مشحون از تعریف و تمجید از شاه ایران و کشور ایران و مردم ایران می باشد بر ارزش کتاب افزوده می شود.
مترجم سعی کرده است کتاب را در کمال صحت و امانت ترجمه کند یعنی در ترجمه انچه در متن کتاب است یک کلمه زیاد و کم نشود تا خوانندگان کتاب از انچه یک مسیحی خارجی درباره ایران و ایرانیان دوره صفویه نوشته است در کمال صحت و درستی اطلاع پیداکنند.

 معهذا در چند مورد مختصر اختلافی بین متن و ترجمه پیدا شده است زیرا گاهی مترجم بمناسبتی ناگزیر شده است استثنائا بعضی کلمات را که در متن بوده است در ترجمه حذف کند یا کلمه ای را در ترجمه اضافه نماید یا بعضی اسامی و کلمات را که در متن با تحریف و غلط ذکر شده است تصحیح کند

 

برای خرید کتاب سفرنامه سانسون نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 کتاب سفرنامه سانسون که در سال هزار و سیصد و چهل و شش چاپ شده می باشد.این اثر توسط سانسون نوشته شده است.که انتشارات آن ابن سینا می باشد.و با ترجمه تقی تفضلی انجام گرفته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شاه ایران بر تجاوزات از دوازده ملک یا قلمرو بزرگ که تمامی آنها در ایام کهن خیلی معروف بوده اند و هر یک واسه ی خود سلطانی داشته اند حکومت می نمایند و بر همه ی سلاطین دنیا برتری داشته اند برای آنکه رعایایش او را عالیترین و مقتدرترین و مستبدترین شاه آسیا دانسته است و او را مطمئن ترین پناهگاه همه ی ملل عالم دانسته اند. در ایران شش وزیر وجود دارد که آنها را رکن الدوله اسم داده اند به مفهوم ستونهایی که کشور امپراطوری را سر پا نگاه داشته و محافظت کرده است. رئیس الوزرا تکیه گاه و نگهبان دولت و صدراعظم کشور و رئیس دولت و مباشر کل مالیه است.

 

دانلود کتاب سفرنامه سانسون