دانلود کتاب بدایع الوقایع اثر زین الدین محمود واصفی

 کتاب بدایع الوقایع آینه روشنی است از شیوه زندگی و آداب و رسوم مردم قسمتی از ایران قرن دهم با شرح جزئیات وقتیعی که در محافل درباری و مجامع ادبی و هنری آن عصر و زمان می گذشته است.

و گزارشهای بسیار ممتع وقابل توجهی از احوال فاضلان و شاعران و دیگر نام آوران آن روزگار علاوه بر این مزایا بدایع الوقایع مجموعه نفیس و قابل استنادی است از لغات و ترکیباتی که در زبان مکاتبه و محاوره بین طبقات و اصناف ایرانیان قرن دهم متداول بوده است.
البته متن کتاب با همه مزایایش مطالبی نیز دارد که غالبا نتیجه تعصب شدید مذهبی مولف و رعایت نکردن عفت کلام و افراط در چاپلوسی ها و به خویشتن نازیدن هاست.اما این معایب در براب فواید تاریخی و لغوی آن قابل چشم پوشی است

 این کتاب را نخستین با ر اقای الکساندربلدرف رویس کرسی ایران شناسی دانشگاه لنین گراد با مقابله نسخه های متعدد تصحیح کرده به سال 1961 در مسکو بچاپ رسانیدند.

چون نسخه های آن نایاب شده بود توسط انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی از بنیاد فرهنگ ایران درخواست شد که بار دیگر آن را در تهران چاپ و منتشر کند.

 

برای خرید کتاب بدایع الوقایع اثر زین الدین محمود واصفی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان کتاب بدایع الوقایع به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب بدایع الوقایع جلد اول

دانلود کتاب بدایع الوقایع جلد دوم