کتاب سفرنامه بهلر (جغرافیای رشت و مازندران)

 

این سفرنامه همانطوری که بهلر آورده شرح تفتیشات نظامی می باشد و بهلر از آنجایی که به خدمت درآمده بود هر منطقه ای را با توجه به خصوصیات سوق الجیشی آن بررسی نموده و مراتب اقداماتی را که برای مقابله با قشون روسیه و نیز ترکمانان که از آنان به قوم ضاله یاد شده است لازم بود ذکر کرده است.
بیشتر این اقدامات که می بایست از طرف دولت ایران صورت گیرد مربوط و منوط به ساختن قلاع نظامی می گردید و بهلر با معان نظر تمام نکات مربوط به ساختن اقلاع را در هر منطقه دقیقا شرح میدهد.
گذشته از ساختن قلاع و اقدامات لازم برای مقابله با قشون روسیه اهمیت دیگر کتاب از جهت اطلاعاتی است که بهلر در مورد جغرافیای هر منطقه بدست می دهد.

اگرچه سفر بهلر به مناطق شمال ایران تفتیش نظامی بوده ولی او هرانچه را که راجع به خصوصیات جغرافیایی هر منطقه دیده و شنیده در این کتاب گرداورده است.
مانند مقدار بارانی که مثلا در رشت می بارد .وضع جاده ها .رودخانه ها. وضع قورخانه و چگونگی معشیت ترکمانان.
از جهت دیگر این سفرنامه که حاوی مطالب مهم و سودمندی در مورد وضع قشون ایران است.دارای خصوصیتی برجسته نیز می باشد که انرا در میان سفرنامه های دیگر دوران ناصری ممتاز می سازد

 زیرا همانطوری که در بالا نوشته شد بهلر که برای تفتیش نظامی به سرحدات شمال ایران حرکت کرده پس از مطالعه دقیق هر منطقه تعداد قلاعی را که باید ساخته شود به انضمام هزینه آن ذکر و شرح می دهد.
نسخه ای را که نگارنده مورد استفاده قرار داده نسخه منحصر به فرد بوده

برای خرید کتاب سفرنامه بهلر (جغرافیای رشت و مازندران) نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

دانلود کتاب سفرنامه بهلر