دانلود کتاب سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبوغ

 کتاب احوال عباس میرزا نایب السطنه که به معرفی مختصری از نویسنده آن اکتفا شد فصل کاملی است از کتابی که میرزا مسعود ایشلقی درباره جنگ دوم ایران و روسیه نوشته است.
اساس طبع ما نسخه ای است که به حاجی فرهاد میرزا معتمدالدوله فرزند عباس میرزا تعلق داشته است و او یادداشتهای ارزنده در حواشی نسخه دارد که ما آن یادداشتها را در مورد خود در ذیل نقل کرده ایم.
فرهاد میرزا در آغاز کتاب چنین نوشته است: هو تاریخ احوال مرحوم ولیعهد طاب الله ثراه است که جناب میرزا مسعود وزیر دول خارجه نوشته است.
کتاب به این جمله آغاز میگردد در ذکر خصومتی که مابین دولت ابد مدت قاهره و دولت بهیه روسیه اتفاق افتاده و به این جمله که : بزرگان روسیه نواب والا (خسرو میرزا) را تا منزل مشایعت کردند.انواع حلویات و مربیات و انحای فواکه خاتمه می یابد.
از قسمت آخر کتاب چنین به نظر می رشد که میرزا مسعود در نظر داشته است خود به نگارش شرح مسافرت خسرو میرزا به پردازد ولی از چنین اثری اگر نوشته شده باشد قلم زن این سطور بی اطلاع است و ممکن است میرزا مسعود چون این مهم را به عهده میرزا مصطفی افشار گذاشته است از دنبال کردن آنم انصراف جسته باشد.

برای خرید کتاب سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبوغ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 کتاب احوال عباس میرزا شامل وقایع جنگ دوم ایران و روسیه است و از مآخذ معتبر و موثق به شمار می آید.
برای خواننده مقدمه با این وقایع آشنایی داشته باشد به شرحی اندک در باره می پردازیم.
جنگ دوم ایران و روس که از سال 1241 تا 1243 هجری بطول انجامید مقدمه آن از هنگامی آغاز شد که چند سال پس از عقد عهد نامه گلستان الکساندریر ملوف به عنوان سفیر فوق العاده دولت روس وارد ایران شد و عباس میرزا را در تبریز ملاقات کرد.
هنگامی که قصد حرکت به جانب تهران داشت خبر رسید که فتحعلی شاه به علت گرمای هوای تهران عازم چمن سلطانیه است.
عباس میرزا در تبریز و اطراف آن به مهمانداری سفیر دولت روسیه و همراهان او پرداخت و منتظر ورود فتحعلی شاه شدند که خبر رسید به علت فرا رسیدن ماه رمضان سفر شاه یکماه به تاخیر افتاده است.
فتحعلی شاه در این بین میرزا عبدالوهاب نشاط را مامورد کرد که عازم چمن سلطانیه شود و به مهمانداری سفیر دولت روسیه مشغول باشد تا خود وارد شود.

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه خسرو میرزا به پطرزبوغ