دانلود کتاب سفرنامه اوژن فلاندن به ایران

 پیش از آنکه ساکنین ممالک خارجی به ایران نظر افکنند تنها دسایس مذهبی بدو چشم داشتند اولین کسانیکه باین کشور پا گذاشتند و اروپا را به مردم ایران شناسانیدن مبلغین فرانسوی بودند.در آن زمان چند نفر پرتقالی و ایتالیایی نیز مانند فرانسویان به ایران آمدند این مبلغین در تحت حمایت سلاطین صفویه در اصفهان اقامت گرفتند و شاه عباس بزرگ بویژه با ملاطفت انها را پذیرفت و جانشینانش نیز از مساعدت به انها دریغ نکردند.
در بین مبلغینی که امید داشتند ایرانیان تازه مذهب را بتغییر مذهب وادارند یسوعی ها.کبوشین ها و کشیشان عبدالاحد بیش از همه جد داشتند لیکن از پیشرفت نکردن تبلیغاتشان نا امید شدخه بعلاوه از ترس محمود افغان که بر ایران غلبه کرد و سلسله صفویه را منقرض ساخت از تبلیغ دست برداشته در اواخر قرن هفدهم ایران را ترک کردند.
مدتی بعد نام این کشور بزرگ دوباذه مردان سیاسی و علمای اروپا را به خود متوجه ساخت.از میان رجال اروپا که چشم به ایران دوختند ناپلئون بیش از همه بدان تمایل جست.
ناپلئون کبیر می خواست شاه ایران را با اندیشه خود که حمله بردن به مستعمرات بریتانیای کبیر (هندوستان) باشد همراه سازد.
این اندیشه شاه ایران را بیش از پیش خوشحال میساخت چه می توانست از این کشور توانا همه نوع مساعدت بخواهد.
ناگفته نماند که در سال 1858 شاه وقت را تحریک ساختند کمک هایی از ناپلئون بخواهد و ناپلیون هم موسیو ژوبر را به ایران فرستاد که هم ارتش ایران را سر و صورتی دهد و نیز با فتحعلیشاه عقد اتحادی بندد.

 

برای خرید کتاب سفرنامه اوژن فلاندن به ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید . و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب سفرنامه اوژن فلاندن به ایران