دانلود کتاب مسافرت به ایران اثر موریس دو کوتزوبوئه

 مثل اینست که طبیعت عده ای را فقط برای تحمل بار شدائد روزگار بوجود آورده.آیا چنین مردمی که بدون رضای خاطر بلکه برای امرار حیات مجبور بزندگانی و آمیزش با نیکان و بدانند می توانند خود را سعادتمند شمارند؟ آیا چنین پیش آمدها برای کسانی که مایل بزندگانی با مردم نیستند دشوار و ناگوار نیست؟
وضعیت زندگانی منهم تا این ساعت بوقث دلخواهم نبود.در شلنزده سالگی دست طبیعت مرا با کشتی که برای کشف اراضی جدید جرکت می کرد بگردش دور عالم فرستاد. در هیجده سالگی با جماعت جنگجویان هم آواز و در جنگ فریدلاند بازویم به ضرب گلوله خرد شد.
شش سال بعد نیز بفرماندهی کنت دو ویتگنشتین برای حفظ وزن جنگ کرده اسیر دشمن شدم و بدیدن آسمان قشنگ فرانسه نائل گشتم ولی اسارتم طولانی نشد و بزودی برفقای میدان جنگ ملحق شده مجدد برعلیه فرانسه جنگ کردم. همینکه طوفان جنگ از شدت افتاد با قسمتی از قشون که در آن بودم ماموار نواحی شارکوف شدم و در خدمت فرمانده محترم خود آجودان ژنذال بارون کورف به صوب مقصد رسیدیم.
چون مستملکات پدر زنش در جوار این نقطه ئاقع و سالها بود که از خانم قشنگش دور افتاده بود بملاقات او رفت. این وصال بقدری جشن و ضیافت در پی داشت که گمان نمی کنم محتج به شرح آن باشم
انچه در چند خط بالا خواندیم بخش نخست کتاب مسافرت به ایران بود که نویسنده از نوجوانی خود شروع نموده و از سفر به روسیه به سمت ایران ادامه میدهد

 

 

برای خرید کتاب مسافرت به ایران اثر موریس دو کوتزوبوئه نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب مسافرت به ایران