دانلود کتاب گرد جهان: مجموعه چهار سفرنامه اثر دکتر رحمت مصطفوی

 در حدود صد سال است .یعنی از زمان پا گرفتن فرهنگ مغرب زمین در ایران که ایرانیها مشغول رونویسی هستند.کتاب هایی که دردی از ایرانیها دوا کرده ترجمه شده است.دانشآموزان و دانشجویان به فراگرفتن ترجمه کتابهای درسی فرنگ پرداخته اند صنایعی که در ایران ایجاد شده رونوشتی از اداب و معاشرت فرنگیها است . وسایل زندگی و اثاث منزل وسایل تفریح.همه و همه رونوشتی از زندگی مغرب زمین است.
نه تنها این رونویسی را نمی توان ملامت کرد بلکه اگر ملامتی باشد در نقص و عیب رونویسی است. متاسفانه در بسیاری از موارد نمی توان مهر رونوشت برابر اصل است را بر روی رونویسهای ما نهاد.
ولی این بحث دیگری است.زمانی باید برسد که ایرانیها دوران روویسی را به پایان برسانند و دوره اصالت را شروع کنند.
بعبارت دیگر قرض و عاریه از فرهنگهای مغرب زمین باید زمانی به پایان برسد و دوران مشارکت در فرهنگ و تمدن جهانی آغاز گردد.
نه فقط حیثیت و آبروی ملی ایران بلکه خود زندگی ایرانیها و تامین خوشبختی مردم این سرزمین در گرو شروع موفقیت آمیز چنین دوره ای است.با توجه به مطالب بالا برتری کتاب چهار سفرنامه در این است که تعدادی از کشورها و جامعه های دنیا با چشم ایرانی دیده شده و توصیف شده است.دید این کتاب نه فرانسوی است و نه انگلیسی و نه المانی.دید ایرانی است. به مسله یک ایرانی برای ایرانیها

 

برای خرید کتاب گرد جهان: مجموعه چهار سفرنامه اثر دکتر رحمت مصطفوی نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید

 

 

 

دانلود کتاب گرد جهان: مجموعه چهار سفرنامه اثر دکتر رحمت مصطفوی