دانلود کتاب سفرنامه مادام کارلا سرنا : آدمها و آیینها در ایران

 

 کتابی که با عنوان آدمها و آیینها در ایران از نظر خوانندگان گرامی می گذرد ترجمه ی دومین اثر مادام کارلاسرنا درباره ی ایران است.
این سفرنامه در اصل با نام انسانها و چیزها در ایران به زبان فرانسه نوشته شده و به انضمام تصویری از مولف و پنج طرح از مناظر و مظاهر ایران جز انتشارات ژ . شارپانتیه و شرکت ناشران در سال 1883 در پاریس بچاپ رسیده است و نویسنده در صفحه ی اول کتاب به تبعیت از سنت رایج زمان آن را به پیشگاه هومبرت اول پادشاه ایتالیا که به گواهی گفته ی تاریخ نویسان نمونه ای از یک شاه خوب مشروطه بود اهدا نموده است.
خانم کارلاسرنابا آنکه از نویسندگان و جهانگردان قرن نوزدهم بود و قبل از تهیه و تالیف کتاب حاضر سفرنامه های ارزنده دیگری به ترتیب:
1-زنی تنها در میان استپها
2_از بالتیک تا دریای خزر
3_یک زن اروپایی در ایران
به چاپ رسانده است. معذالک زندگینامه ی مشروح و کاملی از وی درست نیست.
اما مطالبی که او در همین کتاب در باب ایران به ویژه در مورد وقایع تاریخی و اجتماعی دوران ناصرالدین شاه نوشته است.
از چنان بار تازگی و مایه ی سندیت برخوردار است.که محققی به دقت و وسواس علمی مرحوم تقی زاده در تهیه ی مقاله ای درباره ی شادروان میرزا تقی خان امیرکبیر به آن استناد می جوید و جز منابع تحقیق از این اثر خانم کارلارسنا در کنار اثار نویسندگان و مستشرقان مانند کرزن.واتسون.لیدی شیل.دکتر پولاک و.. چند مورخ و محقق خارجی و ایرانی دیگر نام می برد.

 

برای خرید کتاب سفرنامه مادام کارلا سرنا : آدمها و آیینها در ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه مادام کارلا سرنا : آدمها و آیینها در ایران