دانلود کتاب سفرنامه آنتونی اسمیت اثر آنتونی اسمیت

 علی رغم اینکه مطالب ارائه شده در کتاب از نظر مردم شناسی.جامعه شناسی.مسائل اقتصادی.جانور شناسی و وضعیت طبیعی منطقه غنی بوده و در خور تحسین است باید اعتراف نمود که کار استثنایی این تحقیق همان شرح کامل سیستم قناتها قرار گرفته و سایر تحقیقات به ترتیب اهمیت در مدارهای بعدی این طیف قرار می گیرند.
گرچه سایر موضوعات مورد بحث در کتاب از نقطه نظر یک کار تحقیقی همسنگ بررسی سیست های قنات های ایران نمی باشد اما وجود همین مطالب ارزنده و جنبی کتاب را تا حد یک سفرنامه پربار نموده و بهمین علت در کنار نام واقعی کتاب عنوان سفرنامه آنتونی اسمیت نیز گنجانده شده است.
امتیاز این کتاب به اکثر سفرنامه های کوجود این است که اسمیت موضوعات مختلفی را که اغلب در چهار چوب مقوله های تخصصی و علمی مثل مردم شناسی.جامعه شناسی و مسائل اقتصادی قرار می گیرد با نکنه سنجی و خرده بینی خاص خود و با روشهای علمی مورد بررسی قرار داده و چیکده مطالب را بیانی ساده و روان در کتاب گنجانده است. در حالیکه بسیاری از سفرنامه نویسان و حتی مستشرقین در سفرنامه های خود فقط انچه را که مشاهده کرده اند بصورت یادداتشهای روزانه که بیشتر شبیه دفتر خاطرات است منعکس نموده و برای تدوین مطالب روش تحقیقی معینی را بکار نگرفته اند.
اسمیت در این سفر اکتشافی قناتهای ایران را با دقت و وسواس خاصی به منظور یافتن زنجیره زیست و دسترسی به سیستم قناتها مورد کاووش قرار داده است.

 

برای خرید کتاب سفرنامه آنتونی اسمیت اثر آنتونی اسمیت نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید. و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نماییدذ

 

 

 

دانلود کتاب سفرنامه آنتونی اسمیت