از سری کتاب های سفرنامه که تاکنون نوشته و چاپ شده است سفرنامه های مظفرالدین شاه به فرنگ است که از مهم ترین سفرنامه هایی است که از شاهان قاجاری به یادگار مانده است. اهمیت این نوع از سفرنامه ها علاوه بر اطلاعاتی که از اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و ممالک دیگر ارائه می دهند، تاثیراتی است کع بر سادگی نثر فارسی و تحولات ذهنی و فکری ایرانیان داشته اند. سفرنامه ی دوم مظفرالدین شاه که در سال هزار و سیصد و بیست هجری قمری صورت گرفته و اینک با مقدمات و توضیحاتی فراهم آمده است نیز از این مزایا بی بهره نیست .برای خرید کتاب سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار کلیک کنید و برای دانلود به ادامه مراجعه نمایید

 

 

دانلود کتاب سفرنامه مظفرالدین شاه قاجار