پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

جستارهای اقتصاد

خرید تلفنی
کد محصول : جستارهای اقتصاد
برگشت به مجموعه: کتاب اقتصاد
جستارهای اقتصاد نوشته گروه نویسندگان
توضیحات

در کتاب جستارهای اقتصاد مقاله به بررسي کردن تعادل بازار سرمايه در يك اقتصاد اسلامي، به وسيلة مدل‌سازي رفتار عوامل اقتصادي و توسعة دادن يك مدل تعادل عمومي در اقتصاد اسلامي پرداخته است. بررسي سيستمي تعيين نرخ سود بانكي در ايران هدف اين پژوهش، شناخت و بررسي جامع بانكداري اسلامي، به مفهوم سود بانكي و عوامل تعيين‌كنندة آن است. جرايم اقتصادي، نابرابري توزيع درآمد و توسعه اقتصادي:اقتصاد ايران (1364‐1385) مدل رتبه‌بندي ريسك اعتباري كشورهاي در حال توسعه به روش تحليل مؤلفه‌هاي مستقل و....

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.